img
Wild World

Element Icons

Variant 1

icon
Ant Eater
icon
Badger
icon
Bear
icon
Buffalo
icon
Deer
icon
Elephant
icon
Fennec
icon
Fox
icon
Giraffe
icon
Gorilla
icon
Hippopotamus
icon
Hog
icon
Jaguar
icon
Koala
icon
Lion
icon
Monkey
icon
Moose
icon
Panda
icon
Rabbit
icon
Racoon
icon
Rhinoceros
icon
Sloth
icon
Snake
icon
Squirrel
icon
Tiger
icon
Wild Horse
icon
Wolf
icon
Zebra

Variant 2

icon
Afghan Hound
icon
Anteater
icon
Antelope
icon
Baboon
icon
bat
icon
Bear
icon
Bear
icon
Bear
icon
Bird
icon
Bird
icon
Bird
icon
Boar
icon
Buffalo
icon
Bulldog
icon
Calf
icon
Camel
icon
Cat
icon
Cat
icon
Chicken
icon
Chihuahua
icon
Cobra
icon
Cow
icon
Deer
icon
Dog
icon
Dog
icon
Dove
icon
Duck
icon
Eagle
icon
Elephant
icon
Frog
icon
Gazelle
icon
Giraffe
icon
Giraffe
icon
Giraffe
icon
Goat
icon
Goat
icon
Gorilla
icon
Hamster
icon
Hamster
icon
Hippopotamus
icon
Horse
icon
Koala
icon
Leopard
icon
Lion
icon
Lion
icon
Lynx
icon
Monkey
icon
Monkey
icon
Monkey
icon
Mouse
icon
Orangutan
icon
Owl
icon
Panda
icon
Panther
icon
Pekingese
icon
Pig
icon
Pig
icon
Pit Bull
icon
Poodle
icon
Puma
icon
Rabbit
icon
Racoon
icon
Rat
icon
Reindeer
icon
Reindeer
icon
Rhinoceros
icon
Seal
icon
Sheep
icon
Snake
icon
Swan
icon
Tiger
icon
Tiger
icon
Turtle
icon
Unicorn
icon
Walrus
icon
Weasel
icon
Wolf
icon
Wolf

Variant 3

icon
Baboon
icon
Bear
icon
Bison
icon
Boar
icon
Buffalo
icon
Cat
icon
Chipmunk
icon
Deer
icon
Dog
icon
Elephant
icon
Fox
icon
Gorilla
icon
Hamster
icon
Horse
icon
Jaguar
icon
Kangaroo
icon
Koala
icon
Lion
icon
Mole
icon
Monkey
icon
Panda
icon
Pig
icon
Rabbit
icon
Racoon
icon
Rat
icon
Rhino
icon
Sheep
icon
Tiger
icon
Walrus
icon
Wolf

Variant 4

icon
Baboon
icon
Bear
icon
Bison
icon
Boar
icon
Buffalo
icon
Chipmunk
icon
Deer
icon
Dog
icon
Elephant
icon
Fox
icon
Gorilla
icon
Hamster
icon
Horse
icon
Jaguar
icon
Kangaroo
icon
Koala
icon
Lion
icon
Mole
icon
Monkey
icon
Panda
icon
Pig
icon
Rabbit
icon
Racoon
icon
Rat
icon
Rhino
icon
Sheep
icon
Tiger
icon
Walrus
icon
Wolf

Variant 5

icon
Baboon
icon
Bear
icon
Bison
icon
Boar
icon
Buffalo
icon
Cat
icon
Chipmunk
icon
Deer
icon
Dog
icon
Elephant
icon
Fox
icon
Gorilla
icon
Hamster
icon
Horse
icon
Jaguar
icon
Kangaroo
icon
Koala
icon
Lion
icon
Mole
icon
Monkey
icon
Panda
icon
Pig
icon
Rabbit
icon
Racoon
icon
Rat
icon
Rhino
icon
Sheep
icon
Tiger
icon
Walrus
icon
Wolf

Variant 6

icon
Mole
icon
Wolf
icon
Racoon
icon
Badger
icon
Sheep
icon
Bear
icon
Koala
icon
Bull
icon
Bat
icon
Fox
icon
Penguin
icon
Lynx
icon
Duck
icon
Donkey
icon
Cat
icon
Pig
icon
Hippopotamus
icon
Goat
icon
Eagle
icon
Frog
icon
Horse
icon
Panther
icon
Goose
icon
Rhinoceros
icon
Porcupine
icon
Panda
icon
Tiger
icon
Zebra
icon
Snake
icon
Camel
icon
Shark
icon
Chameleon
icon
Hen
icon
Lion
icon
Rat
icon
Otter
icon
Monkey
icon
Deer
icon
Rabbit
icon
Owl
icon
Sea Lion
icon
Bison
icon
Kangaroo
icon
Gorilla
icon
Dog
icon
Chipmunk
icon
Walrus
icon
Giraffe
icon
Boar
icon
Turtle